KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

Witamy na naszej nowej stronie.

KMS to studio projektowe działające w branży konstrukcyjnej i w branżach pokrewnych

Proponujemy połączenie wysiłków wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego dla uzyskania najlepszych rozwiązań dla budownictwa. Chcemy zintegrować nowoczesną i funkcjonalną architekturę z wymogami bezpieczeństwa, jakości i trwałości. Prawo Budowlane odrzuciło obowiązek stosowania i spełniania norm technicznych, powierzając Projektantom całkowitą odpowiedzialność za skutki projektowania, w ramach ogólnych wytycznych zawartych w ustawie i rozporządzeniach. Aby sprostać temu wyzwaniu Konstruktor powinien uczestniczyć w projekcie architektoniczno-budowlanym od samego początku jako doradca Architekta, Inwestora, Technologa …Nadmierna specjalizacja nie sprzyja spełnieniu tak postawionego zadania. Dlatego nasza firma wykracza poza wąską specjalizację branżową. Rozwiązujemy problemy z zakresu : konstrukcji stalowych, żelbetowych i murowych konstrukcji drewnianych i aluminiowych, konstrukcje z profili zimnogiętych, konstrukcji z tworzyw sztucznych, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, detali budowlanych. Realizujemy projekty wykonawcze i warsztatowe stolarki i ślusarki aluminiowej w systemach Reynaers, Wicona, Hueck, Schueco, Yawal, Ruukki i innych. Uczestniczymy w projektowaniu obiektów halowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych. Współtworzymy duże obiekty inżynierskie, takie jak oczyszczalnie ścieków i zakłady produkcji przemysłowej. Wszystkie rozwiązania są na każdym etapie projektu wielostronnie konsultowane w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Niech nasze doświadczenie służy również Tobie

Nagroda „Budowa Roku 2010”

Nagroda „Budowa Roku 2012”

Estakada T10-T11 MTMG Gdynia

Baltiq Plaza, Gdynia