KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

KMS to studio projektowe działające w branży konstrukcyjnej i w branżach pochodnych.

Proponujemy połączenie wysiłków wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego dla uzyskania najlepszych rozwiązań dla budownictwa.Chcemy zintegrować nowoczesną i funkcjonalną architekturę z wymogami bezpieczeństwa, jakości i trwałości.
Prawo Budowlane odrzuciło obowiązek stosowania i spełniania norm technicznych, powierzając Projektantom całkowitą odpowiedzialność za skutki projektowania, w ramach ogólnych wytycznych zawartych w ustawie i rozporządzeniach. Aby sprostać temu wyzwaniu Konstruktor powinien uczestniczyć w projekcie architektoniczno-budowlanym od samego początku jako doradca Architekta, Inwestora, Technologa …

Nadmierna specjalizacja nie sprzyja spełnieniu tak postawionego zadania.Dlatego nasza firma wykracza poza wąską specjalizację branżową.

Rozwiązujemy problemy z zakresu:

  • konstrukcji stalowych, żelbetowych i murowych,
  • konstrukcji drewnianych i aluminiowych,
  • konstrukcje z profili zimnogiętych,
  • konstrukcji z tworzyw sztucznych,
  • budownictwa energooszczędnego i pasywnego,
  • detali budowlanych.

Realizujemy projekty wykonawcze i warsztatowe stolarki i ślusarki aluminiowej w systemach Reynaers, Wicona, Hueck, Schueco, Yawal, Alu-prof i innych.
Uczestniczymy w projektowaniu obiektów halowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych.
Współtworzymy duże obiekty inżynierskie, takie jak oczyszczalnie ścieków i zakłady produkcji przemysłowej.

Wszystkie rozwiązania są na każdym etapie projektu wielostronnie konsultowane w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Niech nasze doświadczenie służy również Tobie!

Zapraszamy do kontaktu!
Inżynierowie KMS