KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

Oferta projektowa

W naszej ofercie projektowej proponujemy:

 • Projekty budowlane konstrukcji obiektów inżynierskich, budynków i budowli;
 • Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych, murowych, betonowych i drewnianych;
 • Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych, murowych, betonowych i drewnianych;
 • Audyty Energetyczne;
 • Weryfikacja projektów konstrukcyjnych;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków;
 • Projekty Termomodernizacji budynków;
 • Projekty Wykonawcze i warsztatowe konstrukcji aluminiowych;
 • Projekty Technologiczne stolarki i ślusarki aluminiowej;
 • Projekty Technologiczne przeszkleń nośnych;
 • Projekty Technologiczne konstrukcji z tworzyw sztucznych;
 • Ekspertyzy i Opinie Techniczne w branży konstrukcyjnej;
 • Ekspertyzy Mykologiczne;
 • Nadzory budowlane.

Jesteśmy również otwarci na propozycje współpracy wykraczające poza powyższy zakres oferty.

Zapraszamy do kontaktu!