KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

Nagroda „Budowa Roku 2010”

Obiekty inżynieryjne dla OŚ Pomorzany – główny konstruktor inż. Maciej Kotecki !
Niezmiernie miło nam poinformować Państwa o zdobyciu nagrody I stopnia
i tytułu „Budowa Roku 2010” w kategorii obiektów inżynieryjnych
za obiekt  „Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany” w Szczecinie,

w którym inż. Maciej Kotecki pełnił rolę Głównego Projektanta Konstrukcji.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie konkursu.