KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

Konkurs „Budowa Roku 2012”

Realizacja „Zespołu mieszkalno-usługowego „Altus” w Gdyni przy ul. Legionów 112 została uhonorowana nagrodą
II – go stopnia w kategorii „budynki mieszkalne osiedlowe”.
Przy tej budowie inż Maciej Kotecki pełnił funkcję Głównego Projektanta Konstrukcji.