KMS – Studio projektowania konstrukcji budowlanych

Estakada T10-T11 MTMG Gdynia

Kratownica przestrzenna stalowa o rozpiętościach 30 – 40 m, słupy podporowe o wysokościach 20-35 m

System estakad do transportu śruty sojowej w Morskim Terminalu Masowym w Gdyni